Leefbaarheidsrapportage

Project: Bezuidenhout nieuwbouw

Uitgeprint op : 25/06/2024

Welkom op de pagina van de leefbaarheidsanalyse monitor van Bezuidenhout.

Deze webpagina laat zien hoe leefbaar de wijk Bezuidenhout is, gebaseerd op leefbaarheidsonderzoek gedaan door Strategis Groep en de werkgroep Bezuidenhout Leeft.

Dit project behelst een pilot. Dit betekent dat we deze techniek voor het eerst toegepast hebben voor de wijk Bezuidenhout. In volgende projecten zal het steeds verder doorontwikkeld worden. Deze leefbaarheidsanalyse is tot stand gebracht met als doel inzichtelijk te maken hoe het met de wijk gaat en wat de effecten zouden zijn van geplande nieuwbouw in de wijk. Er zijn op het moment namelijk zo'n 1634 huur/koop apartementen/studios in voorbereiding of bouw, en dat brengt consequenties met zich mee.

Het doel van deze pagina is om voor een en ieder inzichtelijk te maken hoe het met Bezuidenhout gaat en wat de consequenties kunnen zijn van bovengenoemde bouw.

Om vast te stellen hoe goed de wijk scoort op het gebied van leefbaarheid is er een set van 43 leefbaarheidcriteria gekozen waarop de wijk kan scoren. Aan deze criteria zijn normen gekoppeld, ofwel via normen die de lokale of nationale overheid aanhoudt, danwel door zelf normen te kiezen. Deze criteria ziet u terug op de detailpagina van ieder van de 6 categorieen en geven aan hoe goed de wijk Bezuidenhout scoort op dat criteria. Staat de meter op rood, dan voldoet de wijk op veel plekken niet aan de norm. Een groene kleur geeft aan dat de norm op veel plekken wel wordt gehaald.

Sommige meters geven waardes aan die niet gebaseerd zijn op scores, maar zijn indicatief. Zie hiervoor de algemene informatie bij het bijbehorend criteria.

Naast de meter wordt met behulp van een kaart weergegeven waar in de wijk op het criteria goed of minder goed gescoord wordt. Kies met de lijst aan de rechterkant voor een ander criteria.

Let op! Scores van categorieen zijn niet gebaseerd op de toekomstige situatie.

Categorieen

Dit zijn de categorieen waarin de leefbaarheidscriteria zijn opgedeeld:Wat betekent 'Na ingreep'?

Voor een aantal criteria staat onder de score voor de huidige situatie ook een score voor 'Na ingreep'. De scores 'Na ingreep' geven aan hoe de situatie verandert nadat er bebouwing bij komt. Naast deze internetrapportage bestaat er een model, de 3dGeoviewer. Hierin kunnen nieuwe gebouwen ingetekend worden. Deze gebouwen/woningen komen terug in deze pagina onder het kopje 'gepland project' aan de linkerzijde van deze pagina. Als er geen project is ingevoerd dan staat in deze tabel 0 woningen. De scores zijn dus steeds gebaseerd op een ingreep die binnen een project.

14 van de hier aanwezige criteria zijn nu al door te rekenen naar toekomstige situaties. In de nabije toekomst zal het mogelijk worden nog meer criteria door te berekenen.

Achtergrond

Dit model is ontwikkeld door StrateGis in opdracht van Werkgroep Bezuidenhout.

Adresgegevens:

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
Tel: +31(0)703477297
Email: Wijkberaad@Bezuidenhout.nl
StrateGis Groep BV
Utrechtseweg 35
3811 NA Amersfoort
Tel: +31 (0)6 22443527
Email: info@strategis.nl